post image

08

december

Wij hebben deze winterperiode een leuke actie voor u.

Het alternatief voor strooizout. Dooikorrels. De dooikorrels zitten in emmers van ca. 8 kilo en u betaald € 25 incl. BTW, afgehaald op ons kantoor te Renkum.

( Een emmer dooikorrel is goed voor ca. 100/150 m2)

Informatie:

DooiKorrel

De Dooikorrel is een middel om trottoirs, wegen, bruggen, rijvlakken en (laad)perrons sneeuw- en ijsvrij te maken en gladheid te voorkomen. Dooikorrel is onder andere ontwikkeld om er voor te zorgen dat de “vervelende inloop” van zout en daardoor het “uitbijten” van linoleum, tegels, natuursteen of tapijt wordt tegengaan. Het unieke product. Dooikorrel is milieuvriendelijker dan strooizout (spaart onze natuur) en kan daardoor tevens dicht tot zeer dicht bij beplanting gebruikt worden, daar deze daar geen hinder van ondervinden of zullen verbranden. Zelfs platgetrapte en vast gereden sneeuw is evenals ijzel goed met Dooikorrel te ontdooien. Wanneer de temperaturen verder onder nul komen en pekel geen werking meer heeft werkt Dooikorrel door tot een temperatuur van -50 graden Celsius. Het afkomstige smeltwater kan niet meer bevriezen. Als men na het strooien met een natte straat de nacht in gaat is er ongeacht de temperatuur de volgende dag zeker geen ijsbaan. Door deze langdurig preventieve werking strooit men voornamelijk in frequentie dooikorrels behoorlijk minder dan de conventionele producten. Kortweg …. een oplossing met resultaat op alle fronten. Met Dooikorrel op voorraad voor de komende winter kan bij gladheid of voorspellingen daarvan direct voor gemak en veiligheid gekozen worden door met het product te gaan strooien.

Toepassing:

Dooikorrel kan eenvoudig met de hand verstrooid worden of met behulp van een strooiwagentje. Op het moment dat de dooikorrel op het oppervlak is aangebracht start het  exothermische proces direct, tegelijkertijd zorgen bepaalde bestanddelen ervoor dat  de verbinding van het ijs met het oppervlak wordt verbroken.

Dooikorrel kan door zijn preventieve werking ook ter voorkoming van gladheid voor eventueel te verwachte sneeuw of ijzel gebruikt worden.

Nadelen van zout:

+In veel gevallen is men niet tevreden met de conventionele middelen voor gladheidbestrijding.

+Zo is strooizout nadelig voor het milieu

+tast zout vele soorten natuursteen en tegels aan alsmede beton

+is corrosief op metaal (b.v. bij een lift in het gebouw of bij .

+werkt bij te lage temperaturen niet meer

+tast beplanting aan welke naast de bestrating staat

+geeft vervelende witte inloop het pand in wat weer reinigingskosten meebrengt

+werkt niet preventief waardoor men in frequentie vaker moet strooien

+kost daardoor meer uren van het personeel

+vaak een grote klont welke niet te verstrooien valt

Voordelen van Dooikorrel:

+ vriendelijker voor het milieu (beplanting wordt niet aangetast)

+ niet corrosief

+ werkt bij lagere temperaturen onder nul wel door, waar zout niets meer actief is

+ werkt sneller en effectiever waardoor direct een veilige toegang ontstaat

+ geeft niet de witte inloop en uitbijting, zodat extra reinigingskosten worden voorkomen

+ werkt wel preventief waardoor men zeker in frequentie minder vaak strooit (dus veel minder hoeveelheid nodig)

+ Voorkomt opvriezen

+ Kost hierdoor veel minder uren van het personeel

+ is onbeperkt houdbaar dus aangeschafte voorraad is nooit onbruikbaar

+ er ontstaat geen klontering en daardoor altijd gebruiksklaar

 

Gebruiksaanwijzing:

+ – Toepasbaar op: Bestratingen als tegels, klinkers, Stelcon platen en asfalt. Hellingbanen, Opritten, Laadkuil, Perrons. Bruikbaar op sneeuw en ijs!

+ – Puur, gelijkmatig verdelen op de ondergrond.

+ – Om het ontstaan van gladde oppervlakken te vóórkomen, moeten vóór de sneeuwval of ijsvorming intreedt, de betreffende oppervlakken met Dooikorrel bestrooid worden.

+ – Wanneer een voertuig vast zit in de sneeuw, moet een handvol Dooikorrel onder de draaiende wielen worden gelegd.

Dooikorrels
gladheid