post image

22

maart

Op een duurzame manier onkruid verwijderen

In het kader van onze ingeslagen weg v.w.b. doorvoering factor Duurzaamheid binnen ons bedrijf, hebben wij begin 2016 besloten om een WAVE onkruid verwijderings machine aan te schaffen.
Met de WAVE onkruid verwijderings machine verwijderen wij op een duurzame manier onkruid.

De WAVE onkruid machine is ontwikkeld voor onkruidbeheersing in de openbare ruimte. Door gebruik van heet water in combinatie met lage uitstroomdruk is de WAVE onkruid machine geschikt voor alle verharde en halfverharde oppervlakten. Zelfs behandeling van kunstgras is mogelijk. Met de lage uitstroomdruk kan gericht, zonder schade, tot aan de gevel worden gewerkt. De handbediende zijsproeiers maken het mogelijk onkruid langs gevels, hekwerken en in de goot te behandelen. Door het gebruik van heet water met een lage, standaard kraandruk kan er geen schade ontstaan aan bestratingselementen. Dit geldt ook voor poreuze waterdoorlatende verhardingen, alsmede natuursteen. Er bestaat geen brandgevaar, geen stofbelasting, geen schade aan auto’s / lantaarnpalen en gevels en er blijven geen staaldeeltjes achter.

Thermische onkruid bestrijding, oftewel onkruid doden met heet water, is gebaseerd op het overbrengen van energie op de plant.  Oppervlaktewater is een van de beste energiedragers en is in de natuur vrij voorhanden. Bijkomend voordeel is dat het water door de zwaartekracht naar beneden stroomt en dus het plantje en de wortels van de onkruid goed kan bereiken. Een andere energiedrager is lucht. Warme lucht stijgt van nature omhoog, waardoor bij onkruidbestrijding met hete lucht een aanzienlijk deel van de energie de plant ofwel onkruid niet bereikt. Daarnaast is lucht één van de slechtste energiedragers in de natuur.

Daarom maakt de WAVE methode gebruik van de positieve eigenschappen van water (géén stoom, dit stijgt immers ook op). In combinatie met de sensortechniek resulteert dit in een zeer energiezuinige onkruidbestrijdingsmethode. Door de grote energieoverdracht van heet water volstaat een lage behandelfrequentie van maximaal vier beurten per jaar.

Door de dieptewerking is WAVE onkruidbestrijding zeer goed in staat om met reële kosten een CROW A- of hoge B-kwaliteit te leveren. De praktijk leert dat het gebruik van de WAVE onkruidbestrijding methode tegen onkruid de onkruiddruk op termijn structureel vermindert. Hieruit blijkt dat de WAVE methode niet alleen beheert, maar ook werkelijk terugdringt.

 

Wilt u meer lezen over de WAVE, bezoek dan hun site.

Mid onkruidbestrijding
wave weed control gebruik
wave weed control
gebruik wave weed control