Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is binnen ons bedrijf en bedrijfsvoering een steeds belangrijker aandachtspunt. Wij streven ernaar elk jaar ons beleid verder aan te scherpen en natuurlijk hoort verantwoording afleggen daarbij.

In onderstaand overzicht geven wij u een kijkje in onze activiteiten.

–   Onze medewerkers krijgen de mogelijkheid om zich v.w.b. opleidingen/cursussen verder te ontwikkelen.

–   Onze medewerkers worden voorzien van persoonlijke beschermingsmiddelen, en zijn in het bezit van officieel erkende certificaten om veilig en verantwoord, voor hun en omgeving, met onze gereedschappen en machines om te gaan.

–   Onze medewerkers werken actief mee aan duurzaamheid zowel binnen ons bedrijf als in onze tuinen en zij worden met vaste regelmaat geïnformeerd en getraind van alle innovatieve ontwikkelingen op dit gebied. Wij laten ons informeren en adviseren door NLGreenlabel (zie NLGreenlabel.nl)

–   Wij maken zo veel mogelijk gebruik maken van duurzame materialen bij aanleg en onderhoud van onze tuinen.

–   Wij maken gebruik van organische meststoffen bij aanleg en onderhoud van onze tuinen.

–   Bij noodzakelijk te gebruiken motorgereedschappen maken wij gebruik van zo min mogelijk milieubelastende brandstoffen.

–   Wij laten op een juiste wijze groenafval afvoeren, deze worden zoveel mogelijk hergebruikt.

–   Wij scheiden zoveel mogelijk ons overige afval, en voeren dit, op een juiste en verantwoorde wijze af.

–   Wij proberen het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen zoveel mogelijk te beperken en stellen onze relaties minder milieu belastende alternatieven voor.

–   Ons beleid bij vervanging van brandstof aangedreven apparatuur is, zoveel mogelijk over te schakelen naar elektrische aangedreven gereedschappen

–   Wij ondersteunen verschillende plaatselijke verenigingen, ons sponsor beleid ligt hieraan ten grondslag.

–   Via Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven ofwel SBB (voorheen o.a. Aequor, het Kennis- en Communicatiecentrum onderwijs van het bedrijfsleven in de groene sectoren) bieden wij werkervaringsplekken/stageplekken aan leerling hoveniers

0317 - 31 35 21