post image

21

november

Hoe uw tuinafval verwerkt wordt

Wij verwerken uw tuinafval op een zo duurzame manier mogelijk.

Het tuinafval wordt bij ons opgehaald en daarna gebracht naar het terrein van de oude steenfabriek te Doorwerth waar het door de firma Hooijer wordt verwerkt tot biomassa. Zo zijn wij er van verzekerd dat ook ons afval op een zo duurzaam mogelijke manier gebruikt/verbruikt wordt.

Hoe dit in zijn werk gaat?

Op bovengenoemd terrein worden houtige reststromen, waaronder ons tuinafval, verkleind en gezeefd. De biomassa die hierdoor wordt verkregen is een duurzaam alternatief voor fossiele energie en wordt gebruikt door diverse biomassacentrales en onder andere ook Parenco.

Allereerst worden de takken en stobben verkleind zodat ze door een shredder kunnen. Deze voorbreker heeft een magneetband zodat metalen uit het hout/afval worden verwijderd. Daarna wordt het restproduct gezeefd en worden de houtachtige materialen gescheiden van de grondachtige materialen. De houtachtige materialen die zijn voorgebroken worden dan in de shredder verkleind tot het juiste formaat.