Kare-san-sui-tuin

Kare-san-sui tuin

De letterlijke vertaling van kare-san-sui tuin is droge berg watertuin. Dit type Japanse tuin is een combinatie van een theetuin en een zentuin.  In deze tuinen komt geen water in de vorm van vijver of beekje voor. Grof en fijn grind symboliseert alles wat water is of kan zijn. Harken al dan niet in golfpatronen staat hier centraal. De vijver (Iki) is dan in de vorm van een vijver grind. Grote stenen komen in een kare-san-sui tuin wel voor, net zoals in de zentuin. De beplanting heeft vaak ook een symbolische waarde. Deze kan dan in de vorm van de aanwezige stenen zijn gesnoeid. Het enige ‘water’, wat er in voor kan komen is in de vorm van een Tsukubai, een waterelement voor de symbolische reiniging. Ook de verlichting van de theetuin wordt regelmatig toegepast in dit type tuinen. De kare-san-sui tuin is een prima tuintype om verdiept aan te leggen. Door verdieping van de tuin gaan de grote stenen domineren. Wij denken al met al graag met u mee om kare-san-sui tuin te realiseren.

kare-san

Dit is een voorbeeld van een klassieke kare-san-sui tuin, waarin al het water is vervangen door grind. Dit grind is in patronen geharkt die de golven van de zee symboliseren.

kare-san-sui
kare-san-sui tuin
0317 - 31 35 21