Schoolpleinen

Groene schoolpleinen

Het is een trend. Gezonde groene schoolpleinen, compleet met natuurbelevingstuinen, krijgen meer aandacht. Scholen verruilen het traditionele ‘stenen plein’ voor meer beleving en beweging. Groene ‘sportieve’ schoolpleinen zijn populair. Zelfs eigen moestuintjes komen van de grond. De overheid, belangengroepen en Everts & Weijman juichen deze ontwikkelingen toe. Het is nu eenmaal bewezen: jongeren in een gezonde schoolomgeving zijn gezonder. Hoe richt je schoolpleinen groener en duurzamer in? Wij leveren het hele concept. Van het ontwerp, ruimtelijke inrichting tot het onderhoud. Het is tenslotte belangrijk dat het groene schoolpleinen slimmer worden ingericht. De verhoudingen spelen en beleven moeten kloppen. Bovendien weten wij aan welke eisen speeltoestellen moeten voldoen. Dat is onze meerwaarde in het traject. Neem gerust contact op voor een vrijblijvend adviesgesprek.

groene schoolpleinen geven rust
groene schoolpleinen bij kinderopvang
0317 - 31 35 21